مغازه‌ی خودکشی اثر ژان تولی

مغازه خود کشی اثر ژان تولی بر پایه مرگ استوار است و نمایه‌ی انسان‌هایی است که به خاطر مسائلی دور از ذهن و پیش پا افتاده قصد خودکشی دارند در حالی که خانواده‌ای که همه تلاشش را برای زندگی با مرگ را می‌کند عاشق زندگی هستند و دیگران را برای رفتن به سمت مرگ را…

مغازه خود کشی اثر ژان تولی بر پایه مرگ استوار است و نمایه‌ی انسان‌هایی است که به خاطر مسائلی دور از ذهن و پیش پا افتاده قصد خودکشی دارند در حالی که خانواده‌ای که همه تلاشش را برای زندگی با مرگ را می‌کند عاشق زندگی هستند و دیگران را برای رفتن به سمت مرگ را تحسین می‌کنند.
نوشتن نظر بدون لو دادن داستان این کتاب سخت است ولی امتیاز کلی کتاب از نظر من می‌تواند ۳.۵ از ۵ باشد. قسمت‌های کتاب‌های دارای طول‌های متفاوتی هستند و بیشتر زمینه‌سازی برای پایان دور از انتظار آن هستند.
شاید بتوان این کتاب را به توصیف رابطه افراد با مرگ و چگونگی نگرش آن‌ها دسته بندی کرد، در حالی که آن را تقبیح و یا تمجید می‌کنند و شکل رابطه‌ی آن‌ها با مرگ تفاوت‌های چشم گیری دارد.
در کل شاید کتابی نباشد که همه گروه مخاطبی را جذب کند ولی کوتاهی کتاب و داستان آن می‌تواند برای بسیاری پس از پایان کتاب تامل بر انگیز و جذاب باشد.