کتاب

مغازه‌ی خودکشی اثر ژان تولی

مغازه خود کشی اثر ژان تولی بر پایه مرگ استوار است و نمایه‌ی انسان‌هایی است که به خاطر مسائلی دور از ذهن و پیش پا افتاده قصد خودکشی دارند در حالی که خانواده‌ای که همه تلاشش را برای زندگی با مرگ را می‌کند عاشق زندگی هستند و دیگران را برای رفتن به سمت مرگ را…

کتاب

مردی به نام اُوه

کتاب مردی به نام اُوه روایت کننده فردی است غیر قابل انعطاف که به شدت به نظم، اصول و روند کار اعتقاد دارد. سلایق و نظراتش را منطقی و غیر قابل ایراد می‌داند و مواقعی که در موقعیت‌هایی قرار بگیرد که خلاف عقاید او کاری در حال انجام باشد به شدت عصبانی می‌شود و از…

کتاب

ناتمامی – زهرا عبدی

رمان با روایت داستان غیب شدن لیان هم اتاقی راوی آغاز می‌شود و تلاش برای یافتن او ادامه می‌یابد. در بخش‌های متفاوت از زبان شخصیت‌های اصلی داستان تعریف می‌شود و روندی خیالی یا دور از ذهن را دنبال نمی‌کند. تشبیه‌ها و توصیف‌های حالات، افراد و محیط‌ها تازگی دارند و از کلیشه‌های همیشگی استفاده نشده است…

Uncategorized

چکیده و ارائه ارشد

چکیده: مدل‌سازی کاربران ما را برای پیش‌بینی حرکات و رفتارهای بعدی کاربران یاری می‌دهد. از مدل‌سازی‌های انجام شده از یک کاربر می‌توان برای شخصی‌سازی سیستمی که کاربر در حال تعامل با آن است مانند بهبود سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده استفاده نمود. یکی از چالش‌های اصلی در مسئله مدل‌سازی کاربران و شخصی‌سازی سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده مشکل «شروع سرد» است…